Dlaczego myślenie krytyczne jest dziś niezbędne w każdej organizacji?

 Odpowiem na to pytanie…pytaniem: czy dziś jest jakaś organizacja/branża, która może sobie pozwolić na brak myślenia swoich liderów, pracowników? Te organizacje, które chcą bezpiecznie trwać, rozwijać się, być miejscem innowacji, rozwoju, bezpieczeństwa, muszą rozwijać krytyczne myślenie na wszystkich szczeblach swojej organizacji. Wytłumaczę to korzystając […]