Odpowiem na to pytanie…pytaniem: czy dziś jest jakaś organizacja/branża, która może sobie pozwolić na brak myślenia swoich liderów, pracowników?

Te organizacje, które chcą bezpiecznie trwać, rozwijać się, być miejscem innowacji, rozwoju, bezpieczeństwa, muszą rozwijać krytyczne myślenie na wszystkich szczeblach swojej organizacji.

Wytłumaczę to korzystając z hierarchii kompetencji przywódczych Jima Collinsa

Poziom 1 – dzięki myśleniu krytycznemu pracownik potrafi zrozumieć złożoność problemów, które ma rozwiązywać na swoim stanowisku pracy. Dzięki narzędziom myślowym może szybko dostrzec różne punkty widzenia danej sytuacji, zakwestionować nieaktualne przekonania, klarownie komunikować się ze swoim otoczeniem, aby samodzielnie i odpowiedzialnie rozwiązywać problemy.

Poziom 2 – to co powyżej + potrafi klarownie komunikować się ze swoimi współpracownikami, tworzyć konstruktywną przestrzeń do zrozumienia złożoności problemów i odpowiedzialnego ich rozwiązywania w zespole

Poziom 3 – to co powyżej + tworzy warunki do rozwoju 4K w swoim zespole (krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność), dzięki zastosowaniu procesów i narzędzi myślowych myślenie współpracowników jest widoczne, jest zrozumiałe, prowadzi do zwiększenia efektywności myślenia i działania.

Poziom 4 – to co powyżej + tworzy kulturę w której ceniona i nagradzana jest postawa „jak myślisz” zamiast „co myślisz”. Potrafi skutecznie wpływać na swoich współpracowników, kooperantów, klientów.

Poziom 5 – to co powyżej + jest mentorem dla swojego zespołu, dzięki sokratycznym pytaniom potrafi zaprosić do bezpiecznego poszukiwania jeszcze głębszego zrozumienia problemów i skutecznego ich rozwiązywania (więcej profilaktyki niż leczenia). Zespół częściej mówi „to my zrobiliśmy” niż „to nasz lider zrobił”.

hierarchia kompetencji menadżerskich

Jak pewnie widzicie, dziś rolą dobrego lidera jest rozwój…myślenia współpracowników, a dokładniej wbudowanie myślenia krytycznego do DNA zespołu.

Wszystko zaczyna się od decyzji. W tym przypadku decyzji odejścia od rozwoju „co myślisz” na rzecz rozwoju „jak myślisz”.

„Jak myślisz” zwykle oznacza pytanie dotyczące procesu myślenia. „Co myślisz” zwykle oznacza pytanie, które pozwala wyrazić swoją opinię na jakiś temat.

W dzisiejszych czasach ludzie mają dostęp do więcej niż wystarczającej ilości informacji. To, czego teraz potrzebujemy, aby jak najlepiej wykorzystać te informacje, to wiedzieć, jak o nich myśleć.

Jeśli Twoja firma, Twoja praca wymaga tylko prostego myślenia dotyczącego głównie usprawnień, a Ty chcesz tylko znać opinie swoich współpracowników na temat Twoich pomysłów rozwiązań, to rozwijaj „CO MYŚLISZ”. W tym podejściu potrzebujesz głównie klarowności w komunikacji oraz bezpiecznych warunków do wypowiadania opinii.

Jeśli Twoja firma, Twoja praca wymaga nieustannego myślenia nad złożonością problemów/wyzwań, a potem myślenia nad innowacyjnymi rozwiązaniami, i Ty chcesz, aby Twoi współpracownicy aktywnie i odpowiedzialnie  współtworzyli cały proces myślowy i twórczy, to rozwijaj „JAK MYŚLISZ”. W tym podejściu potrzebujesz kompetencji krytycznego myślenia u siebie i swoich współpracowników.

Jeśli jesteś zainteresowany tym drugim podejściem – dla siebie jak i swoich współpracowników – to zapraszam do rozwoju z naszą organizacją. Dzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem, naszymi narzędziami i procesami myślowymi, dzięki którym szybko i efektywnie będziesz mógł rozwijać się w tym obszarze i wspólnie ze swoim zespołem przejść przez wszystkie 5 poziomów kompetencji zarządczych.  

W zakładce „Blog” znajdziesz więcej informacji, artykułów, które pokazują nasze ujęcie krytycznego myślenia. Zapraszamy Cię do lektury, abyś w pełni wiedział(-a) czym się kierujemy, co rozwijamy, jakie korzyści, z zastosowania krytycznego myślenia, zapewniamy.

Zainteresowała Ciebie tematyka krytycznego myślenia? Skontaktuj się:
maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl

 +48 664-700-250
Maciej Winiarek