sposoby rozwiazywania konfliktow

Czym są konflikty w pracy?

Konflikt to sytuacja, w której dwie lub więcej osób ma sprzeczne interesy, cele, wartości lub oczekiwania. Konflikty w pracy są nieuniknione i mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Pozytywne, gdy potrafimy zarządzać konfliktem i potraktować go jako „oczyszczenie”. Negatywne, gdy konflikt zostanie zamieciony pod dywan – pozostaje nienazwany, nierozwiązany, ale nie oznacza to, że nie istnieje. Wszyscy w zespole czują ten konflikt i to wpływa najbardziej negatywnie na zespół, organizację.

Mogą one wystąpić między pracownikami, mogą pojawić się na płaszczyźnie pracownik – przełożony czy też mogą mieć one miejsce z udziałem osób trzecich. Aby dojść do porozumienia, trzeba skoncentrować się na zrozumieniu przyczyn konfliktu (np.: odróżnić fakty od opinii), poznać potrzeby obu stron, a potem, wspólnie, poszukać rozwiązania win-win.

Definicja konfliktu

Konflikt to zasadniczo niewłaściwe lub niezgodne oczekiwania między osobami. Może to wynikać z różnic kulturowych, osobowościowych, czy nawet z różnic w stylach komunikacji. Rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy odgrywa niezwykle ważną rolę, bowiem wpływa zarówno na panującą tam atmosferę, jak również i na efektywność wykonywanych zadań. W przypadku konfliktów warto jak najszybciej dążyć do ich zrozumienia, a potem rozwiązania. Osoby zaangażowane w konflikt powinny wykazać chęć pojednania i każda ze stron zaangażowanych w kwestie sporne, powinna dążyć do pojednania, a nie do jeszcze większej eskalacji konfliktu.

Skutki konfliktów w miejscu pracy

Konflikty w miejscu pracy mogą prowadzić do stresu i obniżonej wydajności. Konflikty pomiędzy stronami to zła atmosfera, ,,praca na siłę”, ciągła walka z innymi o swoje racje. Warto nauczyć się, iż poprzez współpracę można wypracować i lepsze efekty i większą wydajność i co ważne, zdecydowanie lepszy komfort psychiczny.

Jakie są rodzaje konfliktów w pracy i konfliktów w grupie?

Konflikty w pracy i w grupie można podzielić na dwa główne typy: konflikty międzypersonalne i konflikty wewnętrzne.

Konflikty międzypersonalne

Konflikty międzypersonalne występują, gdy dwie lub więcej osób nie zgadza się na określony temat lub kwestię. Może to wynikać z różnic w wartościach, celach, stylach komunikacji lub oczekiwaniach.

Konflikty wewnętrzne

Konflikty wewnętrzne, z drugiej strony, występują wtedy, gdy jedna osoba jest skonfliktowana wewnętrznie. Może to wynikać z niespełnionych oczekiwań, stresu, presji na osiągnięcie wyników lub nawet z problemów osobistych.

Przebieg konfliktów i ich eskalacja.

Konflikty nie zawsze zaczynają się od dużego wybuchu. Często zaczynają się od drobnych nieporozumień, które stopniowo eskalują. Konflikt często dotyczy niewielkiej rzeczy, w którą zaangażowana jest niewielka grupa osób. Wraz jednak z upływem czasu, jeśli nie zostanie nazwany i nie zostanie wypracowanie rozwiązani na zasadzie win-win, które zostanie zaakceptowane przez strony sporu, może on przybrać na sile. I choć trudno uniknąć sytuacjom spornym, to kluczowe w tym wszystkim znaczenie ma zawsze próba zrozumienia i rozwiązania konfliktu.

Fazy konfliktu i tworzących się sytuacji konfliktowych.

Konflikty zazwyczaj przechodzą przez różne fazy. Zaczynają się od fazy „przed-konfliktowej”, kiedy napięcie zaczyna się budować. Następnie przechodzą do fazy „otwartego konfliktu”, kiedy konflikt staje się widoczny dla innych. Na końcu jest faza „po-konfliktowa”, kiedy konflikt jest rozwiązany lub zarządzany.

Sytuacje eskalujące konflikt

Czasami konflikty mogą eskalować z powodu braku komunikacji, niewłaściwego zarządzania konfliktem lub nierozwiązanych problemów. Czasami może to prowadzić do poważniejszych problemów, takich jak mobbing w miejscu pracy, dyskryminacja lub nawet przemoc. Szybkie rozwiązanie sporu odgrywa tutaj element nadrzędny.

Przyczyny konfliktów. Dlaczego powstają konflikty?

Konflikty mogą wynikać z wielu różnych przyczyn. Dwie najczęstsze to brak komunikacji i niezaspokojone potrzeby którejś ze stron. Każdy może mieć swój punkt widzenia, każdy może mieć swoje racje, potrzeby. Nie zawsze jednak umiemy sobie z nimi odpowiednio radzić, bo najczęściej nie potrafimy rozmawiać o konfliktach (boimy się emocji)

Efektywne strategie rozwiązywania konfliktów

Do efektywnych strategii rozwiązywania konfliktów należą: koncentracja na zrozumieniu problemu, aktywne słuchanie, asertywność i szukanie win-win rozwiązań. Ważne jest, aby pamiętać, że nie ma jednego „najlepszego” sposobu na rozwiązanie konfliktu – kluczem do sukcesu jest znalezienie wielu sposobów zaspokojenia potrzeb, a nie upieranie się tylko przy jednym, swoim sposobie.

Podsumowanie

Konflikty w miejscu pracy są nieuniknione, ale mogą być skutecznie zarządzane i rozwiązane. Kluczem do zarządzania konfliktami jest efektywna komunikacja, zrozumienie i szacunek dla różnic.

Prawdopodobnie najlepszym narzędziem myślowym do zrozumienia i rozwiązywania konfliktów jest Chmura TOC (Cloud), której twórcą jest Elli Goldratt z Izreala.

W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenie (2 dni) z tego narzędzia, z tego tematu – Zarządzanie Konfliktami

FAQ

  1. Czym jest konflikt w pracy?

Konflikt w pracy to sytuacja, w której dwie lub więcej osób ma sprzeczne interesy, cele, wartości lub oczekiwania.

  1. Jakie są główne przyczyny konfliktów w pracy?

Główne przyczyny konfliktów w pracy to brak komunikacji i niezaspokojone potrzeby

  1. Jakie są metody rozwiązywania konfliktów w pracy?

Krytyczne myślenie, a przede wszystkim narzędzia myślowe, dzięki którym możemy zobaczyć konflikt, skupić się na faktach, zrozumieć potrzeby obu stron i znaleźć rozwiązanie win-win. Dzięki narzędziom myślowym ten proces jest obiektywny, bez nieadekwatnych emocji.