Moc Myślenia Krytycznego w Organizacji

Podczas moich szkoleń dla liderów średniego i wyższego szczebla uczestnicy podczas specjalnie zaprojektowanego ćwiczenia mają możliwość wskazać frustrujące zachowania wśród swoich współpracowników.

Do najczęstszych należą:
· Spychologia
· Unikanie dyskusji
· Brak spójności w komunikacji (czyny nie idą za słowami)
· Brak zgłaszania wątpliwości
· Komentowanie „za plecami”
· Brak otwartości w przekazywaniu informacji
· Niestosowanie się do zasad
· Niechęć do zmian

Te zachowania mają jeden wspólny mianownik – brak komunikacji co/jak MYŚLI dana osoba (zespół).

Rozwiązaniem tego problemu/wyzwania nie jest tylko zaproszenie do otwartej komunikacji, bo problem jest o wiele bardziej złożony niż nam się wydaje.

Poniżej podam tylko kilka, podstawowych powodów, dla których tak się dzieje (wynikających z analizy „5 x why”):
· Brak rozwoju kompetencji komunikacji podczas całego procesu edukacyjnego – szkoła, liceum, studia
· Brak kultury otwartej komunikacji w naszym społeczeństwie
· Brak warunków do otwartej komunikacji w poprzednich miejscach pracy
· Brak warunków do otwartej komunikacji w obecnym miejscu pracy – lider raz zaprasza do rozmowy, a zaraz potem ocenia (głównie negatywnie) uczestników za to co powiedzieli
· Luka kompetencyjna współpracowników w danym temacie, zagadnieniu
· Brak klarownych informacji ze strony lidera o powodach zmian, kierunku zmian, planach wdrożenia zmian, itp.
· Panujące przekonania w danej organizacji o roli lidera, pracownika, komunikacji, otwartości, itp.

Czy tak musi być cały czas?

Liderze najczęściej odpowiadają, że chcieliby inaczej, ale zwyczajnie nie wiedzą jak to zrobić – same zaproszenie do rozmowy jest tu właśnie niewystarczające.

Rozwiązaniem jest rozwój w obszarze krytycznego myślenia, a zwłaszcza zastosowanie narzędzi myślowych, które bardzo ułatwiają, przyspieszają proces rozwoju krytycznego myślenia w zespole.

Opowiem o tym więcej podczas swojego najbliższego webinaru – serdecznie zapraszam 🙂

webinar.krytycznemysleniedlabiznesu.pl