Wzrost Organizacji a Wyzwania

Mamy więcej klientów, więcej przychodów, więcej zysków.

Ale z drugiej strony jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych momentów dla organizacji. Dotychczasowe metody zarządzania, komunikacji będą już nieskuteczne przy większej ilości osób, pracy, zadań, itp.

Jeśli lider za bardzo skupi się tylko na rozwoju, a będzie oczekiwał, że „dół” poprowadzi wzrost organizacji, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki „rozwój” ostatecznie skończy się źle dla organizacji.
Liderze zbyt często patrząc na rozwój tylko przez pryzmat wolumenu sprzedaży, produkcji, zleceń – to bardzo niebezpieczne myślenie (założenie), bo oczywiste jest, że „dół” nie rozbuduje organizacji samodzielnie.

Wiele organizacji upadło w trakcie swojego wzrostu, dlatego bo nie nadążyli organizacyjnie ze zwiększoną sprzedażą.

Rozwiązaniem tego wyzwania jest wdrożenie myślenia krytycznego – to dzięki niemu pracownicy będą bardziej świadomi rozwoju organizacji, będą stawiać lepsze pytania do „góry”, wspólnie analizować strategiczne, ale i operacyjne cele. Lider zaś, dzięki krytycznej analizie sytuacji realizowanej przez zespoły, będzie bardziej świadomy potencjalnych zagrożeń, luk w procesach.

W takiej sytuacji mamy win-win i współodpowiedzialność za rozwój i za przygotowanie tego rozwoju 🙂