„Jak myśleć” czyli o tym co wspomaga myślenie Twojego zespołu (4K)

W poprzednich artykułach opisałem negatywne skutki dla organizacji związane z brakiem dzielenia się myśleniem w zespołach oraz pokazałem jak można to zmienić wprowadzając narzędzia i kulturę krytycznego myślenia do organizacji.

W tym artykule opiszę więcej optymalne warunki do rozwoju myślenia krytycznego w organizacji.

Wszystko zaczynam się od „samej góry”, czyli Zarządu, CEO, Lidera.

Wszystko zaczyna się od decyzji czy w naszej organizacji będzie dominowała kultura „co myśleć” czy „jak myśleć” (osobny artykuł na temat tego dylematu opublikowałem wcześniej).

Gdy postawimy na „jak myśleć”, trzeba przyjąć strategię rozwoju „kultury krytycznego myślenia” w organizacji. Jednym z narzędzi myślowych, które pomoże Wam to stworzyć i zrealizować jest „Ambitious Target Tree” od Eliijahu Goldratta (Teoria Ograniczeń).

Podam teraz kilka ważnych warunków niezbędnych do wprowadzenie tej strategii w organizacji:

  • Czas – minimum 3 lata, najlepiej zaplanować 5-letni okres
  • Realizacja „top-down” – od Zarządu, przez liderów średniego szczebla, po pracowników liniowych. Każdy zespół otrzymuje narzędzia dostosowane do swoich potrzeb
  • Zainwestowanie zasobów w rozwój liderów średniego szczebla – szkolenia co 4-6 miesięcy z kolejnych narzędzi i procesów myślowych
  • Jak najszybsze wprowadzenie narzędzi myślowych, aby usprawnić proces i dać każdemu uczestnikowi praktyczne rozwiązania, do zastosowania od razu po szkoleniu. Dzięki temu jest szansa na zbudowanie i utrzymanie wysokiego poziomu motywacji wśród uczestników
  • Jak najwięcej warunków do rozwijania kultury K4: krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność – wszystko to jest możliwe do zrealizowania, bez dodatkowych nakładów (zasobów), dzięki systematycznemu stosowaniu narzędzi myślowych.
  • Bezpieczeństwo psychologiczne dla uczestników, stworzone przez liderów
  • Stosowanie narzędzi myślowych podczas każdego spotkania zespołów, narad, warsztatów, itp. – musi powstać nawyk stosowania narzędzi do codziennej refleksji, codziennego podejmowania decyzji, a tym bardziej rozwiązywania konfliktów
  • Stworzenie kultury kwestionowania, refleksji, myślenia, poszukiwania klarowności – najważniejsza jest tu rola liderów

Celem zmiany kultury jest odejście od poświęcania największej ilości zasobów na podejmowanie decyzji (działania) na rzecz poświęcenia zasobów na uzyskanie jak największej klarowności, a dopiero potem wyciągania konstruktywnych wniosków i naturalnie wypływających decyzji. Wiąże się to bezpośrednio z „radykalną prawdomównością” i „radykalną przejrzystością”, z „stworzeniem kultury błędu” o której pisze w swojej książce „Zasady” Ray Dalio.

Myślenie krytyczne ma wszystkie zasoby, aby stać się przełomowym rozwiązaniem dla każdej organizacji. Kluczem do sukcesu jest chęć zgłębiania i rozwijania się w tym obszarze przez Liderów, a potem świadome, spokojne, bezpieczne wdrożenie takiej kultury w swojej organizacji.

Dobrą wiadomością jest to, ze całe know-how jest już w Polsce, jest dostępne dla każdej organizacji.

Zainteresowała Ciebie tematyka krytycznego myślenia?
Skontaktuj się:
maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl

+48 664-700-250
Maciej Winiarek